Blaashal inschrijving 2022/2023 geopend (tot 20 juli)

De zomer is nog jong, toch gaan we al van start met de aanvragen voor contracthuur in de blaashal deze winter. Als je komende winter wekelijks een uurtje comfortabel en speelzeker wilt tennissen, schrijf je dan in! Let op: dit bericht gaat over contracthuur. Dat wil zeggen: je huurt een baan in de blaashal op een vast tijdstip gedurende het hele winterseizoen (november t/m maart). Als je wil trainen in de hal, dan kan je je daar t.z.t. voor aanmelden bij onze tennisschool BTA. Verhuur van losse uren start enkele weken voordat de hal open gaat.

 
 
Wat is nieuw?
 
We hebben de tarieven moeten aanpassen aan de hogere prijzen voor energie. Het tarief voor daluren (weekdagen tot 19:00 en het hele weekend) is € 18, het piekuur tarief (maandag t/m vrijdag vanaf 19:00) bedraagt € 30. Als tegemoetkoming in de hogere kosten wordt de kerstvakantie beperkt tot een week en huur je je blaashalbaan 21 weken voor de prijs van 20!
 
Wat moet ik weten?
 
Je aanvraag is voor een blaashalbaan op een vast wekelijks tijdstip, 21 keer, in de periode tussen zondag 30 oktober 2022 (eerste speeldag) en 1 april 2023 (laatste speeldag). De week van zondag 25 t/m zaterdag 31 december is de hal alleen beschikbaar voor evenementen en/of losse verhuur. Daarna loopt je contract weer door, ook tijdens de voorjaarsvakantie.
 
De prijzen van seizoenscontracten zijn:
 
Daluren € 360,- (maandag t/m vrijdag tot 19:00 en het hele weekend)
Piekuren € 600,- (maandag t/m vrijdag vanaf 19:00)
 
Let op: je aanvraag is geen garantie voor plaatsing (zie verderop in dit bericht)! 
 
Er zijn tijdstippen dat alle banen in de hal worden gebruikt voor jeugd- of selectietraining: Op maandag t/m donderdag traint de jeugd 's middags in de hal en op zaterdagochtend is er selectietraining. In het inschrijvingsformulier zijn deze tijden niet als mogelijkheid opgenomen.
 
Hoe meld ik me aan?
 
Onder aan dit bericht staat de link naar het inschrijfformulier. Nadat je je contactgegevens en je medespelers hebt opgegeven kan je drie mogelijke uren aangeven waarop jullie zouden willen en kunnen spelen. Geef je mogelijkheden aan op volgorde van voorkeur. Let op: uit ervaring weten we inmiddels dat maandag t/m donderdag van 19:00 tot 22:00 zeer gewild zijn. Als je drie voorkeuren opgeeft binnen deze tijdvakken is er een behoorlijke kans dat we je niet kunnen plaatsen (tenzij je erg gunstig loot). Als je het daar niet op aan wil laten komen, geeft dan als derde voorkeur een daluur op, of een avond van 22:00 - 23:30 (bovendien een half uur extra voor dezelfde prijs!).
 
Wat gebeurt daarna?
 
Op 19 juli sluiten we de aanmelding en daarna gaan we op de volgende manier loten en plaatsen:
 
1. Iedere aanvraag krijgt door loting een willekeurig volgnummer en de aanvragen worden gesorteerd op volgnummer.
2. In die volgorde plaatsen we de aanvragen één voor één, op een tijdstip met zo hoog mogelijke voorkeur.
 
Dus we starten met volgnummer 1. Er is nog geen andere plaatsing, dus die kunnen we altijd plaatsen op eerste voorkeur.
Dan gaan we naar nummer 2. Die plaatsen we op eerste voorkeur, tenzij die al bezet is. Dan plaatsen we op tweede voorkeur.
Dan nummer 3. Op eerste voorkeur indien mogelijk, anders op tweede voorkeur, anders op derde.
Dan nummer 4. Op eerste voorkeur indien mogelijk, anders op tweede voorkeur, anders op derde. En als dat ook niet lukt... helaas geen plaatsing.
Dan volgnummer 5, 6, 7, etc. op dezelfde manier.
 
Op maandag t/m donderdag tussen 19:00 en 22:00 kunnen we slechts 18 aanmeldingen plaatsen, dus, nogmaals: kijk vooral ook naar je mogelijkheden op andere dagen en tijden!
 
We streven ernaar om de planning eind juli af te ronden en je te berichten.
 
 
Tot ziens in de blaashal!
Team blaashal
 
 
Blaashal Algemeen Overzicht