Regels voor het introduceren van niet-leden

Het is voor leden mogelijk niet-leden op bepaalde momenten te introduceren (artikel 3b van het Huishoudelijk Reglement).

Hiervoor gelden de volgende spelregels

  • Je kunt maximaal drie keer per jaar een niet-lid introduceren.
  • Dit is geheel gratis 
  • Regelmatige introductie (meer dan driemaal) van niet-leden is slechts mogelijk na goedkeuring van de Technische Commissie of het bestuur. (Zij stellen het maximum aantal introducties vast). Deze voorziening geldt voor speciale selectieleden.
  • De introducé heeft dezelfde speelrechten en plichten als een gewoon lid.
Baanreserveringen Overzicht