Vertrouwenspersonen

vertrouwenspersoon

Hoe gaat ULTC-Iduna om met ongewenst en niet integer gedrag?

ULTC-Iduna volgt als aangesloten vereniging het reglement Fair Play, de Algemene Gedragscode en de specifieke gedragscodes van de KNLTB, waaronder de Gedragscode voor de Verenigingsvrijwilligers en de Gedragscode voor Begeleiders (o.a. trainers).

Voor wat betreft de tuchtrechtspraak is de KNLTB aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Klik hier (www.isr.nl) voor de reglementen die van toepassing zijn op het onderwerp seksuele intimidatie.

ULTC-Iduna heeft zelf ook twee onafhankelijke vertrouwenspersonen beiden lid van onze club:

  • Mireille Bailleux
  • Hans Zuurmond.

Daar kun je terecht als je ergens mee zit, een vraag hebt of advies wil (vertrouwenspersoon@ultciduna.nl). Belangrijk om te weten dat je bij de vertrouwenspersoon geen melding kunt doen, zij of hij is er om met jou te praten, jou steun en advies te geven.

Ook de KNLTB heeft drie geheel onafhankelijke vertrouwenspersonen. Die vind je hier.

 

Contact Overzicht