Winterregels

Op ons park kan er in de winter vaak worden doorgespeeld. Maar niet altijd

In sommige situaties is spelen niet toegestaan, omdat dat serieuze schade aan de banen kan veroorzaken. Daarom geldt een aantal winterregels. 

Op www.knltb.nl staat wat interessante informatie over de bespeelbaarheid van de banen in de winter. Onderaan deze pagina een korte samenvatting.

De gravelbanen

In het algemeen geldt dat de gravelbanen in de winter (dus vanaf 1 november) zijn gesloten. Je kunt dus geen speelrechten ontlenen aan het lidmaatschap, ook niet voor de smashcourtbanen. Het bestuur probeert naast de smashcourt-  en padelbanen, echter ook de gravelbanen in de winter zo lang mogelijk open te houden. Dit kan alleen als alle leden meewerken en zich houden aan de volgende regels:

De gravelbanen zijn in de winter alleen open als ze opengesteld zijn op het afhangsysteem. Check verder of de banen bespeelbaar zijn via onderstaande schema, dat ook bij de banen hangt.

 

 

Het betreden en/of bespelen van de banen terwijl ze op het afhangsysteem gesloten zijn of wanneer je volgens bovenstaand beslisschema niet mag spelen, levert schade op aan de banen. Het repareren hiervan kost ULTC-Iduna veel geld. Het is dan ook ten strengste verboden. Soms constateert het bestuur dat mensen toch op gesloten banen spelen. Is dit het geval, dan krijg je een waarschuwing. Bij de tweede waarschuwing volgt een schorsing voor een half jaar.

Beste mensen, laat het niet zover komen: we willen veel kunnen spelen in de winter, maar niet ten koste van de kwaliteit van de banen!

De smashcourt- en padelbanen

De smashcourt- en padelbanen zullen een groot deel van de winter wel bespeelbaar zijn. Echter ook hier kunnen weersomstandigheden reden zijn om de banen niet te betreden. Bij twijfel: niet spelen!

 

Voor het bespelen van de smashcourt- en padelbanen wanneer het niet kan, gelden dezelfde sancties als bij de gravelbanen.

Onder baanbezetting kun je zien of de banen gesloten zijn of niet. Is dat niet het geval, dan zul je zelf ter plekke moeten constateren of er gespeeld kan worden.

Toegang naar Toiletten

Als het clubhuis gesloten is zijn de toiletten tussen 08:00 en 23:00 wel bereikbaar. De deur zit op een magneetslot

Verlichting

Wil je spelen op een baan die op dat moment niet verlicht is, dan kun je de verlichting zelf aandoen. Dit doe je met het bedieningspaneel dat aan de zijkant van de meterkast bij Baan 1 voor de banen 1 t/m 10. Voor banen 11 t/m 14 zit het bedieningspaneel aan de zijkant van het clubhuis (naast de bestuurskamer).  De Padelbanen hebben een eigen lichtknop die rechts aan de buitenkant van de banen zit.

Baan 1 t/m 10 en de padelbanen hebben LED-verlichting. Zorg ervoor dat je na het spelen op deze banen de lichten ook weer uitschakelt als, tenzij er inmiddels andere leden op de baan staan. Let op: met uitzondering van tennisbanen 11 en 14 en de padelbanen, schakelt de verlichting in blokken van 2 (dus 1 samen met 2, 3 samen met 4, enz.)

Voor de banen met traditionele verlichting geldt dat de knop gaat knipperen als je de verlichting inschakelt. De lampen gaan dan vanzelf aan. Druk dus niet de knipperende knop in.

Alle verlichting gaat vanzelf uit om ongeveer 23.00 uur. 

Afhangregels in de winter

In de winterperiode gelden de volgende, extra afhangregels i.v.m. de drukte op de banen.

  1. Een lid mag slechts 1 uur per dag een baan tennis of padel) afhangen.
  2. Een lid mag niet afhangen op dagen dat hij tennisles/training krijgt.

Dit wil niet zeggen dat er dan niet gespeeld mag worden. Dat mag, zonder extra af te hangen, zodat de baan beschikbaar blijft voor anderen die nog niet gespeeld hebben dan wel geen les hebben.

Het bestuur is gerechtigd deze winterregels eerder te laten ingaan, wanneer niet alle gravelbanen meer open zijn en de wachttijden te ver oplopen. In dit geval zal er een melding via de ClubApp gedaan worden.

Ballen

In de winter spel je met eigen ballen, behalve als er nog ballen van het zomerseizoen over zijn.

Bespeelbaarheid in de winter

Het probleem van de banen in de winter is met name de zogenoemde opdooi. Met uitzondering van tennisbaan 5 en 6 en Padelbaan 1 en 2 zijn onze banen gefundeerd op lava. Als water in deze lavafundatie bevriest, neemt het volume sterk toe. Gevolg is dat de lavakorrels omhoog komen. Als het bevroren water in de fundatie gaat smelten, is er sprake van opdooi en verliest de uitgezette massa zijn stabiliteit.

Als je de banen in deze fase betreedt, dan beschadigt deze laag lava. Pas als de lavafundatie in zijn geheel is teruggezakt, is dit probleem voorbij. Het is dus belangrijk om te wachten tot de dooi er helemaal uit is.

Om de bespeelbaarheid te verbeteren, kunnen de banen na de vorst worden gewalst. Maar ook dit kan dus pas als de dooi eruit is. Dit walsen moet altijd gebeuren door of in overleg met de Park- en Paviljoencommissie.

Tennisbanen 5 en 6 en padelbanen 1 en 2 zijn gefundeerd op een soort beton. Daar is van opdooi geen sprake. Vandaar dat deze banen in de winter vaker kunnen worden bespeeld.

Meer over wat winterse omstandigheden doen met de banen staat op www.knltb.nl.