NextGeneration

De leeftijdscategorieën 18 - 24 jaar en 25 - 34 jaar

Deze groep krijgt de komende jaren (beperkt) voorrang om lid te worden, om zo stapsgewijs een evenwichtiger leeftijdsopbouw te realiseren en daarmee een betere afspiegeling te laten zijn van de stad.

 Voor de leeftijd van 18 t/m 24 jaar is er een semi-senior lidmaatschap.  

De NextGen commissie ontwikkelt activiteiten die hun eigen doelgroep laagdrempelig met elkaar én met de vereniging in verbinding brengt. Zij behartigen hun belangen, organiseren sportieve en sociale activiteiten die aansluiten op hun wensen en behoeften en beschikken – net als de andere commissies – over een eigen budget.  

Activiteiten zijn o.a. een interne NextGen competitie, pubquiz en clinics. 

De NextGen commissie is ook betrokken bij het faciliteren van een soepele overgang van onze jeugd naar de senioren.